نظرسنجی

* نام و نام خانوادگی :
* میزان تحصیلات :
* رشته تحصیلی :
  • کیفیت غذا در شعب مجموعه پدرخوب
  • قیمت غذا نسبت به کیفیت
  • نظافت سالن و سرویس های بهداشتی
  • بهداشت کارکنان
  • نحوه سرویس دهی
  • برخورد پرسنل
  • زمان انتظار
  • کدامیک از موارد زیر نقطه قوت مجموعه پدرخوب می باشد؟
  • نحوه آشنایی شما با مجموعه پدرخوب چگونه بوده است؟
*لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: