پدرخوب به دزفول رسید...

پدرخوب به دزفول رسید...

پدرخوب به دزفول رسید...

اینبار پدرخوب در راستای توسعه کمی مجموعه و در اجرای برنامه های میان  مدت تنظیم شده، میزبانی هموطنان عزیز دزفول را در برنامه خود قرار داده و اولین

شعبه پدر خوب در شهر دزفول را در تاریخ 28/8/1393 در میان شور و هیجان و استقبال گرم مردم خوب شهر افتتاخ نمود. اگر چه مردم خون گرم دزفول غذاهای

متنوع محلی مثل اپیوزی، حمیس باقله، حمیس بادمجون، آش درشته، قلیه، آگوشت تنیری و ....دارند اما حضور پدرخوب و ارائه خوراکی های سالم فست فودی

مخصوص این برند ، کمبود اینگونه غذاهای مورد علاقه جوانان دزفول را در محل ، تکمیل و تامین نمود.

با توجه به وسعت شهر دزفول به میزان 4762 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 485000 نفر و قدمتی بیش از 7000 سال با فاصله 721 کیلومتری از تهران و 155 کیلومتری از اهواز و بهاری وصف ناشدنی و ظرفیت گردشگر پذیری بالا، جا دارد در زمینه حضور بیشتر مجموعه پدرخوب در این شهر مطالعات جدی تری انجام شود. بی شک آرامش ناشی از صرف غذاهای سالم پدر خوب در کنار پل قدیمی دزو در هوای نشاط آور محل ، هدیه مناسب پدر خوب برای سلامتی هموطنان عزیز دزفول خواهد بود.
مرجع :