شعبه گلشهر کرج افتتاح شد

شعبه گلشهر کرج افتتاح شد

شعبه گلشهر کرج افتتاح شد
پدرخوب گلشهر کرج هم افتتاح شد،مثل همیشه میزبان هموطنان عزیزی بودیم که از لحظات ابتدایی افتتاحیه با ما بودند و حضورشان گرمای خاصی به این مراسم بخشیده بود.از امروز این شعبه آماده است تا با غذاهای لذیذ و فضایی مدرن و چشم نواز میزبان شما بوده و رضایت هموطنان عزیزمان را جلب کند.
نشانی:کرج،45متری گلشهر،نبش کوکب غربی
تلفن:02633516307
برای افتتاحیه بعدی آماده اید؟
ادامه دارد.....

مرجع :