باز هم پدرخوب،باز هم افتتاح یک شعبه جدید،این بار در شهرقدس

باز هم پدرخوب،باز هم افتتاح یک شعبه جدید،این بار در شهرقدس

باز هم پدرخوب،باز هم افتتاح یک شعبه جدید،این بار در شهرقدس
پدرخوب شهرقدس هم افتتاح شد تا در کنار مردم خوب شهرقدس،دانشجویان عزیز دانشگاه آزاد شهرقدس نیز از محیط زیبا و غذاهای لذیذ پدرخوب لذت ببرند.
نشانی:شهرقدس ، روبروی دانشگاه آزاد ، کوی فرزان
تلفن : 46854999-46872128مرجع :