افتتاح شعبه گرگان پدرخوب در یکی از زیباترین نقاط ایران

افتتاح شعبه گرگان پدرخوب در یکی از زیباترین نقاط ایران

افتتاح شعبه گرگان پدرخوب در یکی از زیباترین نقاط ایران
باز هم رستورانی زیبا از پدرخوب با 250 متر فضای پذیرایی و گنجایش بیش از 100 نفر در یکی از زیباترین مناطق ایران زمین افتتاح شد و پذیرای شما هموطنان عزیز خواهد بود.بزودی با شعبه ای دیگر از پدرخوب شگفت زده خواهید شد.....
نشانی : گرگان ، بلوار ناهارخوران ، جنب رستوران گردان
تلفن : 5548030-0171

و این پایان راه نیست.....

مرجع :