پیتزاها

 • پیتزا سیسیلی (مخصوص)
  پیتزا سیسیلی (مخصوص)

  ترکیبات: کالباس ، پپرونی ، قارچ ، پیاز ، فلفل دلمه ای ، زیتون ، ذرت

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • پیتزا بوقلمون
  پیتزا بوقلمون

  ترکیبات: گوشت بوقلمون ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، زیتون ، ذرت

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • پیتزا رستبیف (ویژه)
  پیتزا رستبیف (ویژه)

  ترکیبات: رستبیف ، قارچ ، پیاز ، زیتون

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • پیتزا یونانی
  پیتزا یونانی

  ترکیبات: پیاز ، قارچ ، گوشت چرخ کرده ، گوجه فرنگی ، پنیر مخصوص

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • پیتزا مکزیکی (تند)
  پیتزا مکزیکی (تند)

  ترکیبات: سس تند ، پیاز ، گوشت چرخ کرده ، کاهوی خردشده ، چیپس ، سس مخصوص

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • پیتزا شیکاگو (تند)
  پیتزا شیکاگو (تند)

  ترکیبات: سس تند ، کالباس ، سوسیس ، فلفل دلمه ای ، زیتون

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • پیتزا ویکتوریا (قارچ و مرغ)
  پیتزا ویکتوریا (قارچ و مرغ)

  ترکیبات: گوشت مرغ ، قارچ ، پیاز ، فلفل دلمه ای ، گوجه

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • پیتزا مارگریتا
  پیتزا مارگریتا

  ترکیبات: گوجه فرنگی ، ریحان ، پنیر مخصوص

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • پیتزا نیویورک
  پیتزا نیویورک

  ترکیبات: کالباس ، سوسیس ، قارچ ، فلفل سبز

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • پیتزا پپرونی
  پیتزا پپرونی

  ترکیبات: پپرونی ، فلفل دلمه ای ، پنیر مخصوص

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

« 1 2 »