ساندویچ ها

 • رستبیف (مخصوص)
  رستبیف (مخصوص)

  ترکیبات: رستبیف ، قارچ ، پیاز ، پنیر

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • ساندویچ بوقلمون
  ساندویچ بوقلمون

  ترکیبات: گوشت بوقلمون ، قارچ ، پیاز ، پنیر

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • مرغ
  مرغ

  ترکیبات: گوشت مرغ ، قارچ ، فلفل سبز ، پنیر

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • پپرونی
  پپرونی

  ترکیبات: پپرونی ، قارچ ، فلفل سبز

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • ژامبون گوشت
  ژامبون گوشت

  ترکیبات: ژامبون گوشت ، قارچ ، فلفل سبز

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • هات داگ
  هات داگ

  ترکیبات: هات داگ اسلایس شده ، قارچ ، فلفل سبز

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

« 1 »