برگرها

 • چیزبرگر
  چیزبرگر

  ترکیبات: همبرگر ، پنیرمخصوص ، کاهو ، گوجه فرنگی

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • چیزبرگر با قارچ
  چیزبرگر با قارچ

  ترکیبات: همبرگر ، پنیرمخصوص ، قارچ ، کاهو ، گوجه فرنگی

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

 • همبرگر
  همبرگر

  ترکیبات: همبرگر ، کاهو ، گوجه فرنگی

  درصد انرژی: به زودی..... درصد

« 1 »