خط مشی پدرخوب...

مدیریت مجموعه به استناد عبارت "عبادت به جز خدمت خلق خدا نیست" و نیز به شکرانه نعمات متعددی که پروردگار بی نیاز به یک یک ما اعطا نموده، حد اکثر تلاش
خود را در ارائه بهترین خدمات به بندگان او تخصیص داده است . در این راستا و در سیر رسالتمان در زمینه تغذیه مردم عزیز به شکل فست فود،  نهایت اهتمام خود را در ارائه غذایی سالم و مفید مصروف می داریم. که عدم استفاده از هرگونه روغن در تولیدات این مجموعه از جمله گام های اولیه تحقق این ایده است.
گزینه دیگری که مدیر عامل  مجموعه پدرخوب تاکید فراوانی به عملکرد پربارش داشته و همگامی نتایج آن واحد را با سلایق و ذائقه طرفداران این مجموعه خواستار است واحد کنترل کیفی مجموعه می باشد که صرف نظر از همه این اقدامات و بررسی ها،  آنچه پدر خوب را محبوب و مطلوب شما عزیزان نموده ، شنیدن و به کار بردن پیشنهادات و رهنمود های شما گرامیان است که همیشه سرلوحه  کارمان قراردارد و امید اینکه شما عزیزان نظرات اصلاحی خود را دریغ نفرمائید.